ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები ბინაზე

„ემერჯენსი სერვისი“ გთავაზობთ ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკურ კვლევებს ბინაზე

Ø ექოსკოპია (მუცლის ღრუ, შარდ-სასქესო, კარდიო, გინეკოლოგიური-სამეანო )

Ø რენტგენოგრაფია

Ø ლაბორატორიული კვლევები (სისხლისა და შარდის ანალიზი სრული სპექტრით)

Ø სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია

Ø ეკგ (ელექტრო კარდიოგრაფია)

Ø 24 საათიანი ეკგ მონიტორინგი (ჰოლტერი)

Ø სპირომეტრია

Ø ეეგ