პალიატიური მზრუნველობისა და ბინაზე მოვლის სამსახური

პალიატიური მზრუნველობის სამსახური მოიცავს სიმპტომურ მკურნალობას და დახმარებას ტერმინალური მდგომარეობის დროს. პალიატიური დახმარების აღმოჩენა შესაძლებელია სახლის პირობებში, საავად-მყოფოებში, ჰოსპისებში.  „ემერჯენსი სერვისი“ გთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს:


 

Ø ხანდაზმული და ქრონიკული პაციენტების მოვლა ბინაზე

Ø 24 საათიანი საექთნო მომსახურება

Ø მწოლიარე პაციენტის მოვლა

Ø ინტრავენური ინფუზია

Ø ექიმის დანიშნულების შესრულება ბინაზე

Ø გარკვეული ტიპის მანიპულაციები (პლევრისა და მუცლის ღრუს უნქცია, ჭრილობებისა და ნაწოლების დამუშავება-გადახვევა, თაბაშირით იმობილიზაცია და შეცვლა, ჩონჩხოვანი დაჭიმვა)

Ø შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია

Ø ფიზიოთერაპიული პროცედურების შესრულება ბინაზე

Ø რეაბილიტაცია და სამკურნალო მასაჟი